Zamolba

 
 
 

 Dječji vrtić Cvrčak , Turopoljska 29, Zagreb
 
 
 
 
Z  A  M  O  L  B  A
 
 
 
kojom  ja roditelj/skrbnik                                                                                                                  
 
djeteta                                                             rođ.                                                                          
 
upisanog u Dječji vrtić                                                                                                            ,
 
molim i vlastoručnim potpisom potvrđujem
 
da mi je potrebit prijelaz djeteta prema mjestu stanovanja u Dječji vrtić _________________.
 
U slučaju pozitivnog rješenja obvezujem se da ću dijete s 31. kolovozom 2020. ispisati iz
 
Dječjeg vrtića  „Cvrčak“, Turopoljska 29, Zagreb.
 
 
 
 
 
U Zagrebu, ____________    
 
 
                                                                                 
RODITELJ/SKRBNIK
 
 
                                                                        _________________________________

© 2020 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.