Upravno vijeće

Upravno vijeće

KLASA: 601-02/20-05/1

URBROJ: 251-647-04-20-1

Zagreb, 7.1.2020. 

 

Izvod iz zapisnika - 20. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak", održana

7.1.2020. s početkom u 16:30 sati

 

 

 

I.

Na zapisnik sa 19. sjednice nije bilo primjedbi, stoga je isti jednoglasno verificiran. 

 

 

 

II.

 

Donesena je jednoglasna odluka o prijedlogu za imenovanje ravnatelja DV Cvrčak koji će se uputiti osnivaču. Anita Kolarić, dipl. defektolog - socijalni pedagog.


 

 

III.

Donesena je jednoglasna odluka o izboru Ivane Ivaci, stručna provostupnica predškolskog odgoja, na određeno vrijeme do povratka radnika na rad. Radno mjesto odgojitelj.

 

 

 

 

 


© 2020 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.