OBAVIJEST O SMJEŠTAJU DJECE SKUPINA ZVONČIĆ, PANDE, CVIJETIĆI I LOPOČ OD 25.05.2020.

Poštovani roditelji,

zbog sigurnosnih razloga djeca iz objekta Turopoljska 29 skupine Zvončić, Cvjetići, Pande i Lopoč, biti će smještena u druge objekte.


Skupina Zvončić biti će smještena u objekt Đalski soba Đ3 s djecom skupine Jagodice.

Skupina Cvjetići biti će smještena u sobi skupine predškole (T11) u jasličkom dijelu objekta Turopoljska.
Roditelji mogu djecu dovoditi na poseban ulaz predškole.

Skupine Pande i Lopoč biti će smještene u objektu Zapoljska soba Z5 
(prizemlje) s djecom skupine Vjeverice .

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Vaš Cvrčak

© 2020 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.